Listopadno stablo, raznolikog izgleda krošnje.

Kora debla je tanka, glatka i pepeljastosiva.

Listovi su eliptični ili jajasto-eliptični, svijetlozeleni, 5-9 pari žila, nenazubljena, ali valovita  i kod mladih listova fino trepavičasto-dlakava ruba.

Muški cvjetovi su skupljeni u kuglaste cvatove koji vise na končastoj, do 5 cm dugoj, dlakavoj peteljci. Ženski cvjetovi su na kratkim peteljkama, po 2 cvijeta u kupoli obrasloj končastim ljuskama.

Plod je bukvica, trokutasta presjeka, smeđe boje i glatka, po 2 ploda u kupoli obrasloj končastim ljuskama; zrela kupola iz koje ispada plod puca na 4 dijela.

Rasprostranjena je kroz većinu Europe izuzev na krajnjeg sjevera i jugoistočnih područja, od nizinskih do pretplaninskih područja na do 2100 m nadmorske visine. Često raste u skupinama i tvori čiste bukove šume, u Hrvatskoj je najrasprostranjenije šumsko stablo.

Jeste li znali… 

Bukva je naše najraširenije šumsko drvo, a njezin plod je jestiv i važna je hrana za životinje. U hortikulturnom oblikovanju parkova i često se koriste hortikulturni oblici kao što su bukva s visećim granama, piramidalnog habitusa ili crvenih listova. Prvi rukopisi bili su napisani na tankim pločicama bukovine. Značenje riječi bukva vezano je uz upotrebu njezine kore kao sredstva za pisanje, što se vidi u korijenima nekih jezika, poput njemačkog (Buch) i engleskog (book). Životni vijek iznosi više od 300 godina.