Project Description

Mallinov park u Zagrebu

Mallinov park u Zagrebu

Mallinov park u Zagrebu

Kategorija zaštite: Spomenik parkovne arhitekture

Datum proglašenja: 04. 03. 1960.

Površina: 1.69 ha                                                                                            

Broj registra: 46

Mallinov park se nalazi na sjevernom predjelu grada Zagreba, na Ksaveru. Perivoj se počinje osnivati nakon 1861. g., kada je ljetnikovac kojeg su sagradili isusovci prešao u vlasništvo obitelji Mallin. Nakon što je kurija dodijeljena Poglavarstvu časnih sestara, perivoj postaje gradskim i javnim parkom. Na rubu perivoja nalazi se šumarak, u centralnom dijelu travnjak, a sekvoje su izdvojene i istaknute. Park je vrlo vrijedan zbog zbirke egzotičnih četinjača, a najveću vrijednost predstavljaju dva stabla sekvoja ili golemog mamutovca (Sequoiadendron giganteum), koje spadaju među najstarije u Europi. Danas ovaj perivoj predstavlja jedan od najljepših parkova u sjevernom dijelu grada Zagreba, sa najvrednijom i najljepšom zbirkom sekvoja u gradu Zagrebu, pa i znatno šire. 42