JAVNA USTANOVA – MAKSIMIR
Maksimirski perivoj 1
HR-10000 ZAGREB

Uprava

Tel.: 01 2320 460
e-mail: park-maksimir@park-maksimir.hr
https://www.park-maksimir.hr

Radno vrijeme: Od 8.00 do 16.00 sati, svakog radnog dana od ponedjeljka do petka