Project Description

Sava kod Hrušćice sa šljunčarom Rakitje

Kategorija zaštite: Područje ekološke mreže

Datum proglašenja: 7. siječnja 2013.

Površina: 1527.25 ha

Međunarodni status: Ekološka mreža NATURA 2000

Područje očuvanja značajno za ptice.

Broj registra: ID 37 (Natura kod: HR1000002)

Područje ekološke mreže Natura 2000 Sava kod Hruščice nalazi se na zapadnoj granici Zagreba uz Savu, a u 2019. godini je prošireno i  na šljunčaru Rakitje. Ovo područje je značajno za čak 5 vrsta ptica. Na šljunčari Rakitje posebice se ističe otočić na kojemu se gnijezde crvenokljune čigre (Sterna hirundo). Ostale ciljne vrste vodomar (Alcedo atthis), rusi svračak (Lanius collurio), mala čigra (Sterna albifrons) i crvenokljuna čigra (Sterna hirundo).