Project Description

Botanički vrt Farmaceutsko-biokemijskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu

Botanički vrt Farmaceutsko-biokemijskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu

Botanički vrt Farmaceutsko-biokemijskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu

Kategorija zaštite: Spomenik parkovne arhitekture

Datum proglašenja: 11.09.1969.

Broj registra: 228

Površina: 2.49 ha

http://www.pharma.unizg.hr/hr/ustroj/farmaceutski-botanicki-vrt/

Farmaceutski botanički vrt “Fran Kušan” osnovan je 1946. godine u podsljemenskoj zoni Zagreba, na mjestu nekadašnjih vinograda i voćnjaka. Ovaj vrt jedan je od malobrojnih europskih botaničkih vrtova specijaliziranih za uzgoj ljekovitih i otrovnih biljnih vrsta. Stoga je u početku nosio naziv “Botanički vrt ljekovitog i otrovnog bilja”. S obzirom da se spomenuti vrt s vremenom razvio u prepoznatljivi obrazovni i svojevrsni kulturni objekt, Republički zavod za zaštitu prirode SRH ga 1969. godine stavlja pod posebnu zaštitu kao “Spomenik prirode (spomenik vrtne arhitekture – botanički vrt)”. Tako je on zbog vrijednog vrtno – arhitektonskog rješenja i specifičnog biljnog fonda upisan u posebni registar zaštićenih objekata.