Agronomski fakultet u Zagrebu http://www.agr.hr
Državni hidrometeorološki zavod http://meteo.hr
Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost http://www.fzoeu.hr
Hrvatska turistička zajednica http://croatia.hr
Hrvatske šume http://www.hrsume.hr
Hrvatske vode http://www.voda.hr
Ministarstvo zaštite okoliša i energetike http://www.mzoip.hr
Ministarstvo poljoprivrede http://www.mps.hr
Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova europske unije https://razvoj.gov.hr/
Ministarstvo turizma http://www.mint.hr
HAZU www.hazu.hr
Prirodoslovno – matematički fakultet u Zagrebu http://www.pmf.hr
Šumarski fakultet u Zagrebu http://www.sumfak.hr
Veterinarski fakultet u Zagrebu http://www.vef.hr
Grad Zagreb https://www.zagreb.hr/
Dumovec – sklonište za nezbrinute životinje grada Zagreba www.azilzagreb.com/
Gradski ured za poljoprivredu i šumarstvo https://www.zagreb.hr/gradski-ured-za-poljoprivredu-i-sumarstvo/828
Gradski zavod za zaštitu spomenika kulture i prirode https://www.zagreb.hr/gradski-zavod-za-zastitu-spomenika-kulture-i-priro/833
Turistička zajednica Grada Zagreba www.infozagreb.hr
Zoološki vrt Grada Zagreba https://zoo.hr/
Groblje za kućne ljubimce Spomengaj http://spomengaj.hr/
EUROPARC Federation http://www.europarc.org/home
IUCN http://www.iucn.org
Organizacija Ujedinjenih naroda za obrazovanje, znanost i kulturu – UNESCO http://www.unesco.org
World Wide Fund for Nature http://www.panda.org
World Wide Fund for Nature global network http://www.wwf.org
Zelena akcija http://zelena-akcija.hr/
Hrvatsko društvo za zaštitu ptica i prirode http://www.ptice.hr
Udruga BIOM http://www.biom.hr
Konvencija o međunarodnoj trgovini ugroženim vrstama divlje faune i flore (CITES) (WASHINGTON, 1973.) http://www.cites.org
Konvencija o močvarama od međunarodne važnosti naročito kao staništa ptica močvarica (Ramsar, 1971.) http://www.ramsar.org
Konvencija o pristupu informacijama, sudjelovanju javnosti u odlučivanju i pristupu pravosuđu u okoliš (Aarhus, 1998.) http://www.unece.org/env/pp
Konvencija o zaštiti europskih divljih vrsta i prirodnih staništa (BERN 1979.) http://conventions.coe.int
Konvencija o zaštiti migratornih vrsta divljih životinja (BONN, 1979.) http://www.cms.int
Konvencija o zaštiti svjetske kulturne i prirodne baštine (PARIS, 1972.) http://whc.unesco.org/en/convention
Konvencija Ujedinjenih naroda o biološkoj raznolikosti (RIO DE JANEIRO, 1992.) http://www.biodiv.org/default.aspx
NATURA 2000 – Europska ekološka mreža http://natura2000.hr
Protokol o biološkoj sigurnosti u okviru Konvencije o biološkoj raznolikosti (Cartagena, 2000.) http://www.biodiv.org/biosafety
Sporazum o zaštiti Afričko-euroazijskih migratornih ptica močvarica (AEWA) (BONN 1996.) http://www.unep-aewa.org
Sporazum o zaštiti šišimiša u Europi (EUROBATS) (LONDON 1991.) http://www.eurobats.org