Često postavljena pitanja2021-11-26T11:29:18+01:00
Smiju li se hraniti životinje u parku Maksimir?2021-11-17T10:25:21+01:00

Životinje na području parka Maksimir nije potrebno hraniti. To su slobodnoživuće životinje koje su sposobne same pronaći hranu u prirodi, a upravljanje parkom Maksimir izvodi se između ostaloga upravo i na način da se osigura i dovoljno hrane za životinje u prirodnom staništu. Hranjenje divljih životinja može dovesti do mnogih negativnih posljedica za njih.

Smiju li se puštati kornjače u prirodu?2021-11-18T10:31:40+01:00

Kornjače se ne smiju puštati u prirodu, kao ni druge životinje koje su bile nečiji kućni ljubimci.

Naplaćuje li se ulaz u park Maksimir?2021-11-08T12:19:29+01:00

Ulazak u park Maksimir se ne naplaćuje.

Koje je radno vrijeme parka Maksimir?2021-11-17T14:51:00+01:00

Park Maksimir je otvoren za posjetitelje 0-24h. Radno vrijeme Javne ustanove – Maksimir je radnim danom od 08:00-16:00.

Kako doći do Zoološkog vrta grada Zagreba i gdje se kupuju ulaznice?2021-11-17T15:19:08+01:00

Najbliži put do ZOO Zagreb je s južne strane parka Maksimir na Maksimirskoj cesti. Uđite na glazni ulaz – Portal (1) ili ulaz Maksimirska* (2) i slijedite strelice signalizacije (zelene boje).

Hodajte glavnom alejom u smjeru Vidikovca (1) odnosno stazom oko 1. maksimirskog jezera* (2). Kada dođete do paviljona Jeka, prijeđite most preko 1. maksimirskog jezera i stići ćete do blagajne i ulaza u zoološki vrt.

*ZATVORENO zbog radova

Drugi ulaz u ZOO Zagreb nalazi se nešto istočnije u ulici Fakultetsko dobro:

Kakvi se radovi trenutno provode u parku Maksimir uz Prvo i Drugo jezero?2021-11-17T15:20:27+01:00

U tijeku su radovi na obnovi i modernizaciji parka Maksimir u sklopu projekta Gradski prozori u prirodu. Saznajte više.

Gdje se nalazi javni WC u parku Maksimir?2021-11-17T10:46:04+01:00

U parku postoje dva javna WC-a. Jedan se nalazi 100 m od glavnog ulaza (Portala) s lijeve strane iza restorana Maksimir tj. male pozornice (pratiti zelene strelice), a drugi iza Vidikovca iz smjera glavne aleje.

Zašto je potrebno i kako ishoditi koncesijska odobrenja na prostoru parka Maksimir i na ostalim zaštićenim područjima Grada Zagreba?2021-11-17T10:40:57+01:00

Za svaku djelatnost koja se provodi na zaštićenim područjima potrebno je ishoditi koncesijsko odobrenje temeljem Zakona o zaštiti prirode (ČL 188-193), Pravilnika o koncesijskim odobrenjima te Zakona o očuvanju kulturnih dobara (čl 43a-43k). Koncesijska odobrenja na zaštićenim područjima Grada Zagreba izdaje Javna ustanova – Maksimir.

Zahtjev za koncesijsko odobrenje moguće je uputiti putem Online ili e-obrasca za prijavu/organizaciju javnih događanja, i snimanje i/ili fotografiranje u komercijalne svrhe na zaštićenim područjima Grada Zagreba, putem poveznice Prijavi događanje, odnosno Prijavi snimanje.

Čime upravlja i koja je uloga Javne ustanove – Maksimir?2021-11-08T14:23:04+01:00

Javna ustanova – Maksimir upravlja svim zaštićenim područjima prirode Grada Zagreba što uključuje dva značajna krajobraza, 18 spomenika parkovne arhitekture i 5 područja ekološke mreže Natura 2000 koja imaju međunarodni značaj. Osnovna djelatnost pa time i uloga Ustanove je zaštita, očuvanje i promicanje zaštićenih područja i područja ekološke mreže kojima upravlja te koordiniranje aktivnosti svih pravnih i fizičkih osoba koje obavljaju dopuštenu djelatnost na nekoj zaštićenoj prirodnoj vrijednosti.

Temeljem kojih zakona je zaštićen park Maksimir?2021-11-17T10:44:50+01:00

Park zbog svoje iznimne vrijednosti uživa dvostruku zaštitu. Zakonom o zaštiti prirode zaštićen je kao spomenik parkovne arhitekture, a Zakonom o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara zaštićen je kao nepokretno kulturno dobro (povijesno-kulturni spomenik) i upisan u Registar kulturnih dobara Republike Hrvatske.

Što su invazivne vrste?2021-11-17T10:47:35+01:00

Invazivne strane vrste su vrste unesene namjerno ili slučajno na neko područje i sada uspijevaju na staništu izvan svog prirodnog područja rasprostranjenosti te imaju potencijal širenja na velika područja. Te strane vrste imaju neke značajke koje im omogućuju prednost pred drugim vrstama te predstavljaju velik rizik za bioraznolikost, zdravlje ljudi i gospodarstvo.

Radi li Restoran Maksimir?2021-11-17T10:51:24+01:00

Da. Restoran Maksimir je otvoren svakim danom osim ponedjeljkom po sljedećem rasporedu:

  • UTO-ČET od 09:00-23:00
  • PET-SUB od 09:00-00:00
  • NED i PRAZNIKOM od 09:00-22:00
Smije li se vozilom ući u park Maksimir?2021-11-17T15:21:02+01:00

Vozilima je zabranjen ulaz u park Maksimir. Iznimno je dozvoljen ulaz dostavnim vozilima do 9:00 sati ujutro i vozilima za potrebe gradilišta.

Koga pitati za izgubljenu stvar na području parka Maksimir?2021-11-17T10:55:53+01:00

Informacije o izgubljenim stvarima, ukoliko su pronađene, možete dobiti na tel.: 01 2320 460.

Gdje je na području parka Maksimir dopušteno šetati psa bez povodca?2021-11-17T15:23:00+01:00

Pse je bez povodca dozvoljeno šetati na području parka Maksimir samo na Velikoj livadi (livada na putu prema IV. I V. jezeru, označena je oznakom baš bez povodca):

Smiju li se mladenci fotografirati/snimati u parku?2021-11-17T12:32:38+01:00

Smiju ako imaju koncesijsko odobrenje za fotografiranje/snimanje. Odobrenje je dužna zatražiti pravna/fizička osoba koja provodi djelatnost fotografiranja/snimanja mladenaca.

Odobrenje možete zatražiti putem Online ili e-obrasca Prijavi snimanje.

Smiju li se dijeliti letci u parku Maksimir?2021-11-17T11:04:05+01:00

Na području parka Maksimir nije dozvoljeno dijeljenje letaka.

Da li je odabranom ponuditelju dozvoljeno daljnje sklapanje ugovora vezano za predmet koncesijskog odobrenja?2022-07-25T08:46:31+02:00

Ne, člankom 12. Pravilnika o koncesijskim odobrenjima na zaštićenom području zabranjeno je sklapanje podugovora o koncesijskom odobrenju s trećom osobom.

Mogu li se ponude dostaviti osobno u pisarnicu?2022-07-26T14:39:57+02:00

Ponude se dostavljaju isključivo u zatvorenoj omotnici preporučenom poštanskom pošiljkom na adresu Davatelja koncesijskog odobrenja: Javna ustanova Maksimir za upravljanje zaštićenim područjima Grada Zagreba, Maksimirski perivoj 1, Zagreb – 10 000.

Da li ponuditelji mogu ukrašavati park na Trgu Nikole Šubića Zrinskog ili je za njega osigurano ukrašavanje?2022-07-25T08:47:11+02:00

Na području parka na Trgu Nikole Šubića Zrinskog biti će osigurano prigodno tradicionalno ukrašavanje za Glazbeni paviljon, fontanu te stabla na području samog parka. Ponuditelj može, ako to želi, uskladiti se s takvim ukrašavanjem i u ponudi iskazati svoju kreativnost i inovativnost u uređenju i prigodnom ukrašavanju lokacije, a koje će biti kriterij za bodovanje. Odluku o odabiru na temelju kriterija donosi Povjerenstvo za provedbu javnog prikupljanja ponuda.
Za parkove naTrgu J.J. Strossmayera i na Trgu kralja Tomislava nije osigurano ukrašavanje, odnosno na samom ponuditelju je na koji način će iskazati kreativnost i inovativnost u ponudi glede prigodnog ukrašavanja lokacije.

Da li ponuđeni iznos naknade za koncesijsko odobrenje obuhvaća sve troškove (struja, voda itd)?2022-07-25T08:47:35+02:00

Nakanada koju ponuditelj nudi svojom ponudom predstavlja samo naknadu za koncesijsko odobrenje.
Osim nje, Ponuditelj je dužan snositi troškove nabave i postavljanja pokretnih naprava, električne energije, čistoće, priključaka na komunalnu infrastrukturu, po potrebi zaštitara i druge troškove.
Cijena priključka trenutno iznosi 1.055,00 kn + PDV. Potrošnja se plaća po kontrolnom očitanju, prema cijenama HEP ELEKTRA d.o.o.
Usluga prikupljanja miješanog komunalnog otpada iz spremnika od 120 l po prikupljanju iznosi 21,13 kn (bez PDV-a), iz spremnika od 240 l iznosi 42,27 kn (bez PDV-a) te iz spremnika od 1100 l iznosi 193,98 kn (bez PDV-a).
Najam spremnika od 120 l po danu iznosi 1,00 (bez PDV-a), spremnika od 240 l iznosi 1,50 kn (bez PDV-a) te spremnika od 1100 l iznosi 3,41 kn (bez PDV-a).
Rad radnika na čišćenju iznosi po satu 97,20 kn (bez PDV-a).

Uračunavaju li se u naknadu za korištenje površine javne namjene i visoki stolovi koje je moguće postaviti uz pokretne naprave ugostiteljske namjene?2022-07-25T08:48:34+02:00

Da, obzirom visoki stolovi koje je moguće postaviti uz pokretnu napravu služe istoj namjeni kao i sama pokretna naprava, za iste se također plaća naknada za korištenje površine javne namjene.

Što se podrazumijeva pod naznakom osnovne specifikacije o izgledu pokretne naprave te njezinoj namjeni, za koju naznaku je navedeno da ju ponuda mora obvezno sadržavati?2022-07-25T08:48:56+02:00

Natječajem je određeno kako se mogu postaviti drvene pokretne naprave, bijele boje, dvostrešnog krova, koje moraju biti prigodno ukrašene zelenim girlandama, osvijetljene nizovima LED dekorativnih žaruljica tople bijele boje (2700 K). Stoga valja navesti osnovne karakteristike koje svakako trebaju biti naprijed navedene, kao i neke specifične koje se odnose na konkretnu pokretnu napravu koja se postavlja.

Da je moguće pokretne naprave imati postavljene na vrijeme kraće od razdoblja određenog natječajem (razdoblje od 26.11.2022. do 07.01.2023.)?2022-07-25T08:49:23+02:00

Ne, natječajem je određeno da je ponuditelj dužan imati postavljene pokretne naprave i obavljati u njima djelatnost za cijelo vrijeme trajanja manifestacije.

Natječajem je određeno kako pokretne naprave trebaju biti drvene. Što to točno znači?2022-07-25T08:49:43+02:00

Navedeno znači da pokretne naprave u pretežitom dijelu trebaju biti drvene, uz mogućnost djelomične primjene drugih materijala ukoliko je to potrebno zbog specifičnog oblikovanja pokretne naprave.

Moraju li pokretne naprave koje se postavljaju biti bijele?2022-07-25T08:50:06+02:00

Uobičajena boja pokretnih naprava u sklopu Adventa je bijela, no moguće je postaviti pokretne naprave drugih boja ukoliko to zahtijeva koncept manifestacije.

Što se podrazumijeva pod „najvećim dozvoljenim zauzećem površine unutar obuhvata postavljanjem pokretnih naprava“?2022-07-25T08:50:26+02:00

Pod naprijed navedenim smatra se najveće dozvoljeno zauzimanje površine javne namjene u vidu postavljanja pokretnih naprava za ugostiteljstvo i prigodnu prodaju te za stolove.

Što znači pojam zajednica ponuditelja?2022-07-25T08:50:45+02:00

Pod pojmom zajednice ponuditelja podrazumijeva se da više ponuditelja može dostaviti zajedničku ponudu koja se stoga smatra jednom ponudom. U ponudi zajednice ponuditelja obvezno je, među ostalim, navesti vodećeg člana zajednice ponuditelja, kao i ostale podatke te dostaviti svu dokumentaciju, sve određeno javnim natječajem.

Što znači pojam vodećeg člana zajednice ponuditelja?2022-07-25T08:51:08+02:00

Iz razloga praktičnosti i svrsishodnosti potrebno je između svih članova zajednice ponuditelja navesti vodećeg člana. Kao što je natječajem navedeno sa vodećim članom vrši se službena komunikacija.

Je li članove zajednice ponuditelja i zamjenske članove moguće navesti po isteku natječaja?2022-07-25T08:51:30+02:00

Ne, svi članovi zajednice ponuditelja kao i zamjenski članovi te podaci o istima moraju se navesti u ponudi sukladno odredbama natječaja. Napominjemo kako je zajednica ponuditelja ovlaštena u ponudi naznačiti do najviše 1/3 zamjenskih članova zajednice ponuditelja. Naknadna dostava navedene naznake nakon proteka roka za dostavu ponuda neće se uzeti u obzir. Ponuda zajednice ponuditelja koja sadrži naznaku više od 1/3 zamjenskih članova će se odbiti.

Mogu li zamjenski članovi zajednice ponuditelja ujedno biti i članovi zajednice ponuditelja?2022-07-25T08:51:48+02:00

Da, isto također proizlazi i iz praktičnih razloga obzirom je moguće da netko od članova zajednice ponuditelja zamijeni drugog člana zajednice ponuditelja te da se na taj način očuva kontinuitet manifestacije te ujedno ugostiteljske ponude i ponude prigodne prodaje unutar iste.

Do kada se mogu podnijeti ponude?2022-07-26T14:40:27+02:00

Povjerenstvo će uzeti u razmatranje ponude podnesene do 31.7. do 15 sati.

Niste pronašli odgovor na svoje pitanje? Kontaktirajte nas.

Naslov

Go to Top