Project Description

PRODAJA RIBIČKIH DOZVOLA

Ribičku dozvolu je potrebno kupiti prije dolaska na ribolovnu poziciju!

Ribičku dozvolu moguće je kupiti od ponedjeljka do petka u vremenu od 08:00-15:00.

Ribičku dozvolu možete kupiti na način da nam na e-mail adresu: iva.opacic@park-maksimir.hr dostavite ime i prezime, datum rođenja, OIB, broj osobne iskaznice, adresu, telefonski broj i vaš e-mail, uz napomenu koju vrstu ribičke dozvole želite kupiti. Ukoliko se radi o kupnji godišnje dozvole, potrebno je dostaviti i presliku novog uvjerenja o položenom ribičkom ispitu, a za godišnju HRVI dozvolu i presliku potvrde o statusu HRVI izdanu od tijela državne uprave nadležnog za hrvatske branitelje. Nakon dostave svih potrebnih podataka, poslat ćemo vam podatke za uplatu.

(Napomena: ukoliko iznos uplatite na IBAN Javne ustanove, a ne dostavite nam na e-mail adresu ili telefonskim putem na 01/2320-460 sve potrebne podatke, ribička dozvola ne može biti izdana! Obavezna je dostava podataka, jer se dozvole izdaju u aplikaciji Ministarstva poljoprivrede za što su potrebni svi gore navedeni podaci. Ribolov bez valjane ribičke dozvole smatrat će se prekršajem koji podliježe novčanoj kazni po članku 73. stavku 6. točki 1. Zakona o slatkovodnom ribarstvu.)

Cjenik usluga vezanih uz sportski ribolov u parku Maksimir možete pronaći OVDJE.

RIBOLOVNA PRAVILA

Ribolov je dopušten samo na V maksimirskom jezeru.

Nije dopušten ulazak motornim vozilima u park Maksimir u svrhu ribolova.

Dopušten je isključivo ulovi i pusti (engleski „catch and release“) ribolov domaćih vrsta riba.

Invazivne strane vrste riba mogu se loviti neograničeno te ih je zabranjeno vraćati natrag u vodu. Sve ulovljenje invazivne strane vrste potrebno je predati ribočuvaru na kraju ribolova pozivom na broj 01/2320-460.

Ribolov je dopušten od izlaska sunca do 21:00 sat. Ribolov noću i noćenje na ribolovnim pozicijama nisu dopušteni!

Ribolov u jezercu sjeverno od V jezera niti u zaljevu uz izljev V jezera kao i na nasipu je trajno zabranjen.

Prilikom obavljanja sportskog ribolova svaki ribič obvezan je imati ribičku dozvolu za sportski ribolov na V maksimirskom jezeru (dnevnu, višednevnu ili godišnju), kupljenu prije početka ribolova i osobnu iskaznicu.

Ribič je dužan na zahtjev ribočuvara/čuvara prirode dati na uvid osobnu iskaznicu ili drugi relevantan dokument te ribolovni alat i opremu, kao i ulov.

Postavljanje šatora, nadstrešnica i sličnih objekata uz ribolovnu vodu nije dopušteno.

Zabranjeno je kupanje u jezeru ili ulaženje u vodu iz bilo kojeg razloga.

Zabranjeno je čuvanje ribe u čuvarici radi slikanja iste i slično. Ulovljenu ribu je nakon ulova potrebno neozlijeđenu vratiti u jezero, osim invazivnih stranih vrsta riba.

Zabranjeno je unošenje alohtonih vrsta riba ili drugih organizama u jezero (školjke, rakovi, pijavice i sl.).

Nije dopušteno korištenje plovila na V jezeru (npr. čamci, plovila na daljinsko upravljanje i dr.)

Zabranjeno je korištenje vatre na ribolovno području (plamen na tlu – ložište, plinska kuhala i sl).

Zabranjeno je ometanje bukom u ribolovnoj zoni (galama i puštanje glasne glazbe).

Zabranjena je sječa stabala ili otkidanje grana i ostavljanje otpada ili pribora (kante, stolice i sl.) na ribolovnom mjestu i u ribolovnoj zoni.

Ukoliko na ribolovnom mjestu ribič zatekne otpad dužan je prije početka ili nakon završetka ribolova pokupiti ga ili o tome izvijestiti dežurnog ribočuvara/čuvara prirode.

Zabranjen je ribolov na dva mjesta istovremeno ili prisvajanje prava na ribolovno mjesto.

Zabranjeno je ostavljati ribolovni pribor u ribolovnoj zoni bez nadzora.

Zabranjeno je ispiranje posuda ili izlijevanje vode donesene iz drugog ribolovnog područja ili ribogojilišta. Pribor koji je korišten na drugim ribolovnim vodama mora se prethodno dobro oprati i/ili dezinficirati.

Ribolov se smije obavljati s najviše tri ribolovna štapa sa po jednom udicom.

Zabranjena je upotreba živih mamaca.

Prilikom uporabe umjetnog mamca (varalice) dozvoljen je ribolov s jednim ribolovnim priborom (štapom). Umjetni mamac (varalica) može imati više od jedne udice, a najviše tri s ili bez kontrakuke.

Maksimalna prihrana na ribolovnoj poziciji je ukupno 1 kg po danu a odnosi se isključivo na zrnje i brašnastu hranu bez dodataka (mirisa, hormona, boja i sl.).

Nije dopušteno korištenje boila kao mamca.

Prilikom obavljanja ribolova zabranjeno je unošenje, ispuštanje ili odlaganje u vodu hranjivih (kemijski spojevi važni za rast i razvoj organizama, soli dušika, fosfora i slično) i drugih tvari.

Zabranjeno je korištenje svih vrsta Shock leadera (špaga najlon) na lovnim štapovima. Shock leader je dozvoljen isključivo na štapu za hranjenje ribe (Spod).

Zabranjuje se ribolov šarana i amura špagom kao osnovnom niti.

Zabranjena je uporaba gafa ili kuke.

Nakon poribljavanja 5 dana nije dopušten ribolov, a o tome će biti izvješena obavijest na oglasnoj ploči i mrežnim stranicama Javne ustanove – Maksimir.

U slučaju nepoštivanja navedenih pravila, ribočuvar/čuvar prirode ima pravo privremeno oduzeti ulov i/ili ribolovni alat i/ili opremu za ribolov i/ili drugo sredstvo namijenjeno ribolovu te o tome sastaviti zapisnik/potvrdu te pokrenuti prekršajni i kazneni postupak.

Godišnja dozvola se izdaje za kalendarsku godinu temeljem Pravilnika o ribičkim dozvolama u slatkovodnom ribarstvu, Čl. 2, Ministarstva poljoprivrede.