dr.sc. Nika Dolenc

dipl. oec.

ravnateljica

098/416-674

nika.dolenc@park-maksimir.hr

Saša Banić

dipl. ing. šum.

stručni voditelj

099/2146-405

sasa.banic@park-maksimir.hr

Ivana Šlogar

mag. oec.

viši stručni suradnik za opće i administrativne poslove

099/7310-097

ivana.slogar@park-maksimir.hr

Martina Majsec

dipl. oec.

voditelj računovodstva

098/293-408

martina.majsec@park-maksimir.hr

Branko Štivić

dipl. ing. naf. rud.

glavni čuvar prirode

099/7077-079

branko.stivic@park-maksimir.hr

Lana Jelić

mag. biol.

čuvar prirode – savjetnik

099/7077-069

lana.jelic@park-maksimir.hr

Nikolina Labaš Galešić

mag. ing. silv.

viši stručni suradnik – edukator

098/416 – 314

nikolina.labas@park-maksimir.hr

Petra Šaško

mag. ing. agr.

viši stručni suradnik – edukator

091/2644-110

petra.sasko@park-maksimir.hr

Irina Zupan

mr.sc.

voditeljica Odsjeka za park Maksimir i ostala zaštićena područja Grada Zagreba

 irina.zupan@park-maksimir.hr

Biljana Janev Hutinec

dr.sc.

voditeljica istraživanja i razvoja

biljana.janev-hutinec@park-maksimir.hr

Osobe su dale suglasnost da se njihovi podaci objave na službenoj web stranici Ustanove