Javna ustanova Maksimir za upravljanje zaštićenim područjima Grada Zagreba, kao jednu od temeljnih zadaća ima i provođenje istraživanja i praćenja stanja očuvanosti prirode. Osim redovitog nadzora u svrhu očuvanja prirodnih vrijednosti, trenutno provodimo sljedeća istraživanja i monitoring u zaštićenim područjima Grada Zagreba;

 1. Istraživanje mrava (Formicidae) u urbanim zaštićenim područjima u suradnji s Hrvatskim mirmekološkim društvom (https://www.instagram.com/zg_mrav/)
 2. Istraživanje i praćenje stanja populacije šumskih šišmiša  s naglaskom na korištenje staništa šumskih vrsta u suradnji s vanjskim suradnikom Mirnom Mazijom, dipl.ing.biol.
 3. Istraživanje populacije barske kornjače (Emys orbicularis) na području značajnog krajobraza Savica
 4. Praćenja stanja;
 • jadranske kozonoške (Himantoglossum adriaticum) na području Vejalnice i Krča
 • velike šumarice (Anemone silvestrys) na području Vejalnice i Krča
 • suhih travnjaka na području Vejalnice i Krča
 • populacije potočnog raka (Austropotamobius torrentium) u potoku Dolje
 • divlje patke (Anas platyrhynchos) u parku Maksimir
 • razmnožavanje smeđe krastače (Bufo bufo) u parku Maksimir
 • invazivne strane vrste crvenouhe kornjače (Trachemys scripta) i njezina razmnožavanja u parku Maksimir i u značajnom krajobrazu Savica
 • lastavica i piljaka u parku Maksimir
 • ptica u zaštićenim područjima Grada Zagreba
 • djetlića (Dendrocopos medius i Dendrocopos major) te crne žune (Dryocopus martius) na području parka Maksimir
 • zimsko prebrojavanje ptica vodarica prema metodologiji IWC u značajnom krajobrazu Savica i u parku Maksimir

Saznajte više

Istraživanja se provode u svrhu procjene nultog stanja, prikupljanja kompleksnijih podataka od stručnjaka za pojedinu skupinu ili područje, prijedloge za daljnja istraživanja, protokole praćenja i mjera koje je potrebno poduzeti u svrhu očuvanja vrste ili staništa.

Praćenje stanja očuvanosti (monitoring) prirode, odnosno vrsta i stanišnih tipova je mjerenje brojnosti i rasprostranjenosti neke vrste ili stanišnog tipa ili drugih parametara koje se ponavlja kroz duži vremenski period. Osim podatka o vrsti i stanišnom tipu prikupljaju se i podaci o biotičkim ili abiotičkim čimbenicima koji utječu na brojnost i rasprostranjenost vrste ili stanišnog tipa odnosno svim parametrima kojima se opisuje stanje očuvanosti. Podaci dobiveni istraživanjima i praćenjem stanja (monitoringa) važan su dio u procesu izrade Plana upravljanja zaštićenim područjima ili područjima ekološke mreže Natura 2000, kao i u donošenju mjera za očuvanje prioritetnih vrsta ili staništa. Podaci dobiveni redovitim praćenjem stanja pomažu nam procijeniti koliko smo učinkoviti s našim mjerama očuvanja, a kako bismo ih po potrebi mogli prilagoditi i izmijeniti.

Kontaktirajte nas za sve dodatne informacije, rado ćemo Vam odgovoriti.