Project Description

Park na Trgu kralja Tomislava u Zagrebu

Park na Trgu kralja Tomislava u Zagrebu

Park na Trgu kralja Tomislava u Zagrebu

 

Kategorija zaštite: Spomenik parkovne arhitekture

Datum proglašenja: 23.10.1970

Površina: 2.16 ha                                                                                            

Broj registra: 259

Park na Trgu kralja Tomislava zaštićen je 1970. godine kao spomenik parkovne arhitektura. Na južnom dijelu parka nalazi se spomenik prvog hrvatskog kralja Tomislava, rad kipara Roberta Frangeš – Mihanovića. Ovaj park je također dio Lenucijeve potkove, a uređen je kao parterni vrt s fontanom. Sa sjeverne strane omeđen je zgradom Umjetničkog paviljona, a s južne Glavnim kolodvorom.