Mogu li zamjenski članovi zajednice ponuditelja ujedno biti i članovi zajednice ponuditelja?

Da, isto također proizlazi i iz praktičnih razloga obzirom je moguće da netko od članova zajednice ponuditelja zamijeni drugog člana zajednice ponuditelja te da se na taj način očuva kontinuitet manifestacije te ujedno ugostiteljske ponude i ponude prigodne prodaje unutar iste.

Mogu li zamjenski članovi zajednice ponuditelja ujedno biti i članovi zajednice ponuditelja?2022-07-25T08:51:48+02:00

Je li članove zajednice ponuditelja i zamjenske članove moguće navesti po isteku natječaja?

Ne, svi članovi zajednice ponuditelja kao i zamjenski članovi te podaci o istima moraju se navesti u ponudi sukladno odredbama natječaja. Napominjemo kako je zajednica ponuditelja ovlaštena u ponudi naznačiti do najviše 1/3 zamjenskih članova zajednice ponuditelja. Naknadna dostava navedene naznake nakon proteka roka za dostavu ponuda neće se uzeti u obzir. Ponuda zajednice ponuditelja [...]

Je li članove zajednice ponuditelja i zamjenske članove moguće navesti po isteku natječaja?2022-07-25T08:51:30+02:00

Što znači pojam vodećeg člana zajednice ponuditelja?

Iz razloga praktičnosti i svrsishodnosti potrebno je između svih članova zajednice ponuditelja navesti vodećeg člana. Kao što je natječajem navedeno sa vodećim članom vrši se službena komunikacija.

Što znači pojam vodećeg člana zajednice ponuditelja?2022-07-25T08:51:08+02:00

Što znači pojam zajednica ponuditelja?

Pod pojmom zajednice ponuditelja podrazumijeva se da više ponuditelja može dostaviti zajedničku ponudu koja se stoga smatra jednom ponudom. U ponudi zajednice ponuditelja obvezno je, među ostalim, navesti vodećeg člana zajednice ponuditelja, kao i ostale podatke te dostaviti svu dokumentaciju, sve određeno javnim natječajem.

Što znači pojam zajednica ponuditelja?2022-07-25T08:50:45+02:00

Što se podrazumijeva pod naznakom osnovne specifikacije o izgledu pokretne naprave te njezinoj namjeni, za koju naznaku je navedeno da ju ponuda mora obvezno sadržavati?

Natječajem je određeno kako se mogu postaviti drvene pokretne naprave, bijele boje, dvostrešnog krova, koje moraju biti prigodno ukrašene zelenim girlandama, osvijetljene nizovima LED dekorativnih žaruljica tople bijele boje (2700 K). Stoga valja navesti osnovne karakteristike koje svakako trebaju biti naprijed navedene, kao i neke specifične koje se odnose na konkretnu pokretnu napravu koja se [...]

Što se podrazumijeva pod naznakom osnovne specifikacije o izgledu pokretne naprave te njezinoj namjeni, za koju naznaku je navedeno da ju ponuda mora obvezno sadržavati?2022-07-25T08:48:56+02:00

Naslov

Go to Top