Pod naprijed navedenim smatra se najveće dozvoljeno zauzimanje površine javne namjene u vidu postavljanja pokretnih naprava za ugostiteljstvo i prigodnu prodaju te za stolove.