Uobičajena boja pokretnih naprava u sklopu Adventa je bijela, no moguće je postaviti pokretne naprave drugih boja ukoliko to zahtijeva koncept manifestacije.