Natječajem je određeno kako se mogu postaviti drvene pokretne naprave, bijele boje, dvostrešnog krova, koje moraju biti prigodno ukrašene zelenim girlandama, osvijetljene nizovima LED dekorativnih žaruljica tople bijele boje (2700 K). Stoga valja navesti osnovne karakteristike koje svakako trebaju biti naprijed navedene, kao i neke specifične koje se odnose na konkretnu pokretnu napravu koja se postavlja.