Ne, svi članovi zajednice ponuditelja kao i zamjenski članovi te podaci o istima moraju se navesti u ponudi sukladno odredbama natječaja. Napominjemo kako je zajednica ponuditelja ovlaštena u ponudi naznačiti do najviše 1/3 zamjenskih članova zajednice ponuditelja. Naknadna dostava navedene naznake nakon proteka roka za dostavu ponuda neće se uzeti u obzir. Ponuda zajednice ponuditelja koja sadrži naznaku više od 1/3 zamjenskih članova će se odbiti.