Navedeno znači da pokretne naprave u pretežitom dijelu trebaju biti drvene, uz mogućnost djelomične primjene drugih materijala ukoliko je to potrebno zbog specifičnog oblikovanja pokretne naprave.