Pod pojmom zajednice ponuditelja podrazumijeva se da više ponuditelja može dostaviti zajedničku ponudu koja se stoga smatra jednom ponudom. U ponudi zajednice ponuditelja obvezno je, među ostalim, navesti vodećeg člana zajednice ponuditelja, kao i ostale podatke te dostaviti svu dokumentaciju, sve određeno javnim natječajem.