INTERREG DRP RESTORIVER projekt

Priroda Grada Zagreba jedan je od 15 partnera na projektu INTERREG programa Dunavske regije skraćenog naziva RESTORIVER. Projekt pod punim nazivom „Otpornost na klimatske promjene, obnova obala rijeka i riparijskih područja snažno utjecanih ljudskim aktivnostima duž Dunava i njegovih pritoka unutar Dunavske regije, usmjerena na prirodno zadržavanje vode“ posvećen je jačanju otpornosti na klimatske promjene kroz primjenu rješenja temeljenih na prirodi u restauraciji i revitalizaciji slatkovodnih i močvarnih ekosustava.

Ukupna vrijednost projekta je 2.412.655,60 EUR od čega je 80% financirano iz fondova EU. Provedba projekta započela je 1. siječnja 2024. te će trajati do 31. lipnja 2026.

Priroda Grada Zagreba je u projektu je prvenstveno odgovorna za provedbu pilota povećanja retencijskog kapaciteta za velike vode Spomenika parkovne arhitekture Park Maksimir. Naš dugoročni cilj je kroz restauraciju ekosustava produljiti tj. povećati zadržavanje vode unutar maksimirske šume i time ublažiti sve učestalije urbane poplave ovog dijela grada u slučajevima vrlo intenzivnih padalina. Kroz sam projekt RESTORIVER napravit će se opsežna i sveobuhvatna hidrološka i hidrotehnička analiza stanja i projekcija mogućnosti koje Maksimirska šuma i vodeni ekosustavi u njoj pruža u povećanju retencijskog kapaciteta primjenom rješenja temeljenih na prirodnim ekosustavima. U drugoj polovici projekta planiramo provesti i manje radove s spomenutim ciljem na jednom od maksimirskih potoka koji će istovremeno poboljšati uvijete staništa za neke od maksimirskih divljih stanovnika. Za ovaj pilot Prirodi Grada Zagreba je na raspolaganju 173.206,50 EUR.