About JUM

Ovaj autor još nije popunio nikakve detalje.
So far JUM has created 38 blog entries.

Nabava – Nadzorne kamere u ZK Savica

Javna ustanova Priroda Grada Zagreba objavljuje Poziv za dostavu ponuda za nabavu - Nadzorne kamere u ZK Savica, Evidencijski broj: E-JN-51/24-72 Molimo da nam svoje ponude dostavite najkasnije do 12. srpnja 2024. do 11:00 sati. Dokumentaciju možete preuzeti niže na linku: Poziv_ Nadzorne kamere u ZK Savica Prilog 2. - Troškovnik Pitanja i odgovori - [...]

Nabava – Nadzorne kamere u ZK Savica2024-07-09T13:10:16+02:00

Izmjena zapornica na revizionom oknu nizvodno od Petog jezera

Javna ustanova Priroda Grada Zagreba objavljuje Poziv za dostavu ponuda za nabavu izmjena zapornica na revizionom oknu nizvodno od Petog jezera, Evidencijski broj: E-JN-46/24-37 Molimo da nam svoje ponude dostavite najkasnije do 12. 07. 2024. u 12:00 sati. Dokumentaciju možete preuzeti niže na linku: Poziv na dostavu ponuda - izmjena zapornica Prilog 2. - Troškovnik [...]

Izmjena zapornica na revizionom oknu nizvodno od Petog jezera2024-07-15T14:16:52+02:00

Studija utjecaja klimatskih promjena na zaštićena područja Grada Zagreba

Javna ustanova Priroda Grada Zagreba objavljuje Poziv za dostavu ponuda za nabavu usluge Studija utjecaja klimatskih promjena na zaštićena područja Grada Zagreba, Evidencijski broj: E-JN-31/24-47 Molimo da nam svoje ponude dostavite najkasnije do 01.07.2024. do 11:00 sati. Dokumentaciju možete preuzeti niže na linku: Poziv_ Studija utjecaja klimatskih promjena na zaštićena područja GZ Prilog 2. Troškovnik_Studija [...]

Studija utjecaja klimatskih promjena na zaštićena područja Grada Zagreba2024-07-05T13:13:52+02:00

Uređaji za mjerenje okolišnih parametara

Javna ustanova Priroda Grada Zagreba objavljuje Poziv za dostavu ponuda za nabavu usluge Studija kopnenih beskralješnjaka u ZK Savica uz izradu programa praćenja, Evidencijski broj: E-JN-3/24-72 Molimo da nam svoje ponude dostavite najkasnije do 17.6.2024. do 11.00 sati. Dokumentaciju možete preuzeti niže na linku: Poziv_Uređaji za mjerenje okolišnih parametara Troškovnik Uređaji za mjerenje Odluka o [...]

Uređaji za mjerenje okolišnih parametara2024-07-02T10:01:59+02:00

Studija kopnenih beskralješnjaka u ZK Savica uz izradu programa praćenja

Javna ustanova Priroda Grada Zagreba objavljuje Poziv za dostavu ponuda za nabavu usluge Studija kopnenih beskralješnjaka u ZK Savica uz izradu programa praćenja, Evidencijski broj: E-JN-32/24-47 Molimo da nam svoje ponude dostavite najkasnije do 18.6.2024. do 10:00 sati. Dokumentaciju možete preuzeti niže na linku: Poziv_Kopneni beskralješnjaci Prilog 2. Troškovnik_Kopneni beskralješnjaci Studija kopnenih beskralješnjaka - Odluka o [...]

Studija kopnenih beskralješnjaka u ZK Savica uz izradu programa praćenja2024-07-02T10:03:23+02:00

Studija Leptira na području ZK Goranec s prijedlogom protokola za praćenje stanja

Javna ustanova Priroda Grada Zagreba objavljuje Poziv za dostavu ponuda za nabavu usluge Studija Leptira na području ZK Goranec s prijedlogom protokola za praćenje stanja, Evidencijski broj: E-JN-27/24-47 Molimo da nam svoje ponude dostavite najkasnije do 18.6.2024. do 11:00 sati. Dokumentaciju možete preuzeti niže na linku: Poziv_Leptiri Prilog 2. Troškovnik_Leptiri Odluka o odabiru UV - [...]

Studija Leptira na području ZK Goranec s prijedlogom protokola za praćenje stanja2024-07-05T13:11:56+02:00

Studija strukture zajednice ptica u SPA Maksimir i ZK Goranec

Javna ustanova Priroda Grada Zagreba objavljuje Poziv za dostavu ponuda za nabavu usluge Studija strukture zajednice ptica u SPA Maksimir i ZK Goranec, Evidencijski broj: E-JN-26/24-47 Molimo da nam svoje ponude dostavite najkasnije do 17.6.2024. do 11:00 sati. Dokumentaciju možete preuzeti niže na linku: Poziv_Studija strukture zajednice ptica Troškovnik_Struktura zajednice ptica Odluka UV - Nabava [...]

Studija strukture zajednice ptica u SPA Maksimir i ZK Goranec2024-07-05T13:13:15+02:00

Poziv za dostavu ponuda za nabavu usluge Studija ekologije šišmiša u parku Maksimir, uključujući korištenje prostora E-JN-33/24-47

Javna ustanova Priroda Grada Zagreba objavljuje Poziv za dostavu ponuda za nabavu usluge Studija ekologije šišmiša u parku Maksimir, uključujući korištenje prostora“, E-JN-33/24-47 Molimo da nam svoje ponude dostavite najkasnije do 31. svibnja 2024. do 10 sati. Dokumentaciju možete preuzeti niže na linku: Poziv_Studija ekologije šišmiša

Poziv za dostavu ponuda za nabavu usluge Studija ekologije šišmiša u parku Maksimir, uključujući korištenje prostora E-JN-33/24-472024-05-24T15:28:45+02:00

Utvrđivanje nultog stanja odabranih taksonomskih/ekoloških skupina i izrada prijedloga protokola monitoringa za odabrane plohe suhih brdskih travnjaka PEM Vejalnica i Krč, ZK Goranec

Javna ustanova Priroda Grada Zagreba objavljuje Poziv za dostavu ponuda za nabavu usluge  Utvrđivanje nultog stanja odabranih taksonomskih/ekoloških skupina i izrada prijedloga protokola monitoringa za odabrane plohe suhih brdskih travnjaka PEM Vejalnica i Krč, ZK Goranec, evidencijskog broja: E-JN-40/24-47. Molimo da nam svoje ponude dostavite najkasnije do 29. svibnja 2024. do 11 sati. Dokumentaciju možete [...]

Utvrđivanje nultog stanja odabranih taksonomskih/ekoloških skupina i izrada prijedloga protokola monitoringa za odabrane plohe suhih brdskih travnjaka PEM Vejalnica i Krč, ZK Goranec2024-07-05T13:34:32+02:00

Naslov

Go to Top