U nastavku je ponovljeni poziv za dostavu ponuda za nabavu uredskog namještaja za potrebe Javne ustanove – Maksimir

Poziv na dostavu ponude

Prilog 2. – Troškovnik

Odluka o odabiru