Uvjeti upotrebe i politika privatnosti mobilne aplikacije Zg
Priroda

Ova Politika privatnosti definira upotrebu mobilne aplikacije Zg Priroda koju je razvila Javna ustanova
Maksimir za upravljanje zaštićenim područjima Grada Zagreba (Javna ustanova – Maksimir).

Aplikacija Zg Priroda omogućuje svim korisnicima da upoznaju zaštićena područja i prirodu Grada
Zagreba te se sami uključe u istraživanje i očuvanje prirode Grada Zagreba. Aplikacija koristi
posjetiteljima zaštićenih područja prilikom obilaska i upoznavanja cjelokupne prirode Grada Zagreba.

PRAVA INTELEKTUALNOG VLASNIŠTVA

Javna ustanova Maksimir za upravljanje zaštićenim područjima Grada Zagreba nositelj je isključivog
prava iskorištavanja aplikacije. Aplikacija se daje na upotrebu javnosti bez naknade u skladu s gore
navedenom svrhom.

Zaštitni znakovi sadržani u ovoj aplikaciji zaštićeni su pozitivnim propisima Republike Hrvatske i
međunarodnim sporazumima. Nije dopušteno uklanjati ili mijenjati navedene nazive, logotipove ili
žigove te se koristiti legendama, simbolima ili oznakama koje se nalaze u aplikaciji.

Aplikaciju nije dopušteno reproducirati, distribuirati, prerađivati ni činiti dostupnom javnosti, osim ako to ne učini Javna ustanova – Maksimir.

 

ODRICANJE OD ODGOVORNOSTI

 

Javna ustanova Maksimir za upravljanje zaštićenim područjima Grada Zagreba ne snosi odgovornost
za moguću izravnu ili neizravnu štetu nastalu upotrebom ove mobilne aplikacije, kao ni u slučaju
otežanog prijenosa podataka zbog različitih mogućnosti mrežnih operatera ili neusklađenosti zbog
korisnikova operativnog sustava ili mrežnih mogućnosti.

 

OSOBNI PODATCI

 

Javna ustanova Maksimir za upravljanje zaštićenim područjima Grada Zagreba s vašim će osobnim
podatcima postupati sukladno s Općom uredbom o zaštiti podataka 2016/679/EZ (GDPR) i Zakonom o provođenju Opće uredbe o zaštiti osobnih podataka (Narodne novine, broj 42/18) uz primjenu odgovarajućih tehničkih i sigurnosnih mjera zaštite osobnih podataka od neovlaštenog pristupa, zlouporabe, otkrivanja, gubitka ili uništenja.

Upotreba aplikacije podrazumijeva obradu osobnih podataka – ime, prezime i dob (navedeni podatci nisu obvezni) te adresu elektroničke pošte (podatak je obvezan za upotrebu aplikacije). Pri upotrebi aplikacije prikuplja se i podatak o lokaciji mobilnog uređaja. Unosom navedenih osobnih podataka i preuzimanjem aplikacije dajete privolu za njihovu obradu u svrhu upotrebe aplikacije i unaprjeđenja njezine funkcionalnosti.

Vaše osobne podatke nećemo otkrivati ni prosljeđivati trećim osobama osim u slučajevima koji su
izričito propisani zakonom.

Instaliranjem aplikacije korisnik je suglasan s uvjetima navedenim u ovoj Politici privatnosti i daje
izričitu privolu Javnoj ustanovi – Maksimir da prikuplja i obrađuje osobne podatke u gore navedenu
svrhu.

Potrebno je dopuštenje roditelja ili staratelja da bi osobe od 16 godina ili manje upotrebljavale
aplikaciju. Korisnici bez tog pristanka ne smiju davati osobne podatke.

Podatke za kontaktiranje službenika za zaštitu podataka kao i više o informacija o upotrebi osobnih
podataka od Javne ustanove – Maksimir možete pronaći na: https://park-maksimir.hr/onama/#osobnipodaci.

Za sva pitanja o privatnosti tijekom upotrebe aplikacije korisnik se može obratiti Javnoj ustanovi –
Maksimir putem e-pošte: park-maksimir@park-maksimir.hr.

Osobni podatci koji se obrađuju u aplikaciji čuvaju se tijekom upotrebe aplikacije te godinu dana
nakon prestanka upotrebe aplikacije.

Korisnici čiji se osobni podatci obrađuju imaju pravo na pristup osobnim podatcima, pravo na
ispravak podataka ako su netočni, pravo na brisanje, pravo na ograničenje obrade, pravo na
prenosivost podataka i pravo na prigovor. Nadzorno tijelo za zaštitu osobnih podataka je Agencija za
zaštitu osobnih podataka, Selska cesta 136, Zagreb.

 

UPOTREBA OSTALIH PODATAKA

 

Puni opseg rada aplikacije zahtijeva pristup kameri na mobilnim uređajima. Pristup kameri služi za
fotografiranje, skeniranje QR kodova i prepoznavanje točaka interesa. Aplikacija ne preuzima
prethodno pohranjen privatni sadržaj koji se nalazi na mobilnim uređajima.

Ako želite aplikaciji onemogućiti pristup kameri i podatcima o lokaciji na vašem mobilnom uređaju,
aplikacija će raditi samo u onim segmentima koji ne zahtijevaju upotrebu fotografija i lokacije.
Aplikacija se može ukloniti s vašeg mobilnog uređaja uobičajenim metodama uklanjanja aplikacija na vašem operativnom sustavu.

Svi podatci prikupljeni na korisnikovu privatnom mobilnom uređaju isključivo se na njemu i
pohranjuju. Javna ustanova – Maksimir ne odgovara za sigurnost pohrane podataka na korisnikovu
mobilnom uređaju.

Javna ustanova – Maksimir zadržava pravo promjene ovih Uvjeta upotrebe i politike privatnosti, a
korisnik će pravovremeno biti upoznat sa svakom promjenom.