»Voliš li igru,
il’ šumski mir,
odšetaj sa mnom
– u Maksimir«.