Najljepše njegovo djelo bila je obnova parka koji leži pola sata daleko od Zagreba, a zove se po svom osnivaču, biskupu Maksimilijanu Vrhovcu, Maksimir. U Maksimiru je veoma sretno sjedinjeno sve što priroda i ljudska vještina mogu pružiti da se takvi nasadi stvore. Koliko ja bar znam, taj park je jedan od najljepših i najvećih u cijeloj Evropi. Čarobnu privlačnost daju parku položiti i blagi obronci, s bujnom vegetacijom i velikim obiljem prastarih stabala, s kojih se otvaraju divni vidici na zagorske bregove. Ljudska ruka nije ništa pokvarila i samo je još povećala čari što ih je priroda dala pejzažu. Biskup Alagović povećao je i poljepšao nasade finim i sigurnim ukusom i veoma bi se radovao kad bi ga posjetioci hvalili.