Javna ustanova Priroda Grada Zagreba objavljuje Poziv za dostavu ponuda za nabavu usluge Studija ekologije šišmiša u parku Maksimir, uključujući korištenje prostora“, E-JN-33/24-47

Molimo da nam svoje ponude dostavite najkasnije do 31. svibnja 2024. do 10 sati.

Dokumentaciju možete preuzeti niže na linku:

Poziv_Studija ekologije šišmiša