Obavijest o odabiru najpovoljnije ponude – Definiranje hidrološkog i hidrogeološkog stanja ZK SavicaJavna ustanova – Maksimir objavljuje Poziv za dostavu ponuda za nabavu Definiranje hidrološkog i hidrogeološkog stanja značajnog krajobraza Savica.

Na linku je dostupna dokumentacija:

Poziv za dostavu ponuda_hidrologija i hidrogeologija ZK Savica_m