Javna ustanova – Maksimir objavljuje poziv za dostavu ponuda za zdravstvene usluge.

Dokumentacija se nalazi u nastavku.

Poziv na dostavu ponuda – Zdravstvene usluge

Prilog 1. – Specifikacija zdravstvenih usluga

Prilog 2. – Troškovnik zdravstvenih usluga.xlsx

Obavijest o odabiru – Zdravstvene usluge