Javna ustanova Priroda Grada Zagreba objavljuje Poziv za dostavu ponuda za nabavu – Nadzorne kamere u ZK Savica,

Evidencijski broj: E-JN-51/24-72

Molimo da nam svoje ponude dostavite najkasnije do 12. srpnja 2024. do 11:00 sati.

Dokumentaciju možete preuzeti niže na linku:

Poziv_ Nadzorne kamere u ZK Savica

Prilog 2. – Troškovnik

Pitanja i odgovori – nabava nadzornih kamera u ZK Savica