Jeste li ih vidjeli?

Ukoliko ste vidjeli neku od ovih vrsta na području Grada Zagreba molimo Vas da nam javite.

Obični jelenak

(Lucanus cervus)

Dojavi vrstu
Saznaj više

Pjegavi daždevnjak

(Salamandra salamandra)

Dojavi vrstu
Saznaj više

Velika hrastova cvilidreta

(Cerambyx cerdo)

Dojavi vrstu
Saznaj više

Crna žuna

(Dryocopus martius)

Dojavi vrstu
Saznaj više

DOJAVA ČUVARIMA PRIRODE

Uočili ste problem na jednom od zaštićenih područja prirode Grada Zagreba kojima upravlja Javna ustanova – Maksimir?

Dojavi čuvarima prirode

Molimo da u svojoj prijavi navedete čim više informacija o opažanju i priložite fotografiju: