Dojava čuvarima prirode

Ispunjavanjem sljedećeg obrasca imate mogućnost prijaviti čuvarima prirode uočeni problem na zaštićenim područjima Grada Zagreba kojima upravlja Javna ustanova – Maksimir. Molimo da u svojoj prijavi navedete čim više informacija o događaju koji želite prijaviti kako bi čuvari prirode mogli postupiti po podnesenoj prijavi.

    Dojava čuvarima prirode

    Ispunjavanjem sljedećeg obrasca imate mogućnost prijaviti čuvarima prirode uočeni problem na zaštićenim područjima Grada Zagreba kojima upravlja Javna ustanova – Maksimir. Molimo da u svojoj prijavi navedete čim više informacija o događaju koji želite prijaviti kako bi čuvari prirode mogli postupiti po podnesenoj prijavi.