Dojava čuvarima prirode

Ispunjavanjem sljedećeg obrasca imate mogućnost prijaviti uočeni problem na jednom od zaštićenih područja prirode Grada Zagreba kojima upravlja Javna ustanova – Maksimir.

Molimo da u svojoj prijavi navedete čim više informacija o opažanju koje želite prijaviti kako bi čuvari prirode mogli postupiti po podnesenoj prijavi.

    Dojava čuvarima prirode

    Ispunjavanjem sljedećeg obrasca imate mogućnost prijaviti uočeni problem na jednom od zaštićenih područja prirode Grada Zagreba kojima upravlja Javna ustanova – Maksimir.

    Molimo da u svojoj prijavi navedete čim više informacija o opažanju koje želite prijaviti kako bi čuvari prirode mogli postupiti po podnesenoj prijavi.