Javna ustanova Priroda Grada Zagreba objavljuje Poziv za dostavu ponuda za nabavu izmjena zapornica na revizionom oknu nizvodno od Petog jezera,

Evidencijski broj: E-JN-46/24-37

Molimo da nam svoje ponude dostavite najkasnije do 12. 07. 2024. u 12:00 sati.

Dokumentaciju možete preuzeti niže na linku:

Poziv na dostavu ponuda – izmjena zapornica

Prilog 2. – Troškovnik

Odluka o odabiru_Zapornica