Poštovani posjetitelji, započeli smo sa građevinskim radovima u sklopu europskog projekta Gradski prozori u prirodu – unaprjeđenje urbane bioraznolikosti i razvoj zelene infrastrukture (Modernizacija II).

Zbog radova na osnovu propisa iz područje gradnje, ali i sigurnosti posjetitelja, ograđen je prostor oko Prvog i Drugog jezera, ali signalizacijom i usmjerenjima dajemo upute kako sigurno zaobići prostor gradilišta i kako doći do Zoološkog vrta.

Zahvaljujemo Vam na razumijevanju i strpljenju.

Radovi koji se izvode na Prvom i Drugom jezeru, obuhvaćaju:

 • Čišćenje mulja sa dna ta čišćenje fuga zida za utvrđivanje mjesta i obuhvata sanacije
 • Rekonstrukcija kompozicijske osnove i prostorno funkcionalna revitalizacija zone Prvog i Drugog jezera (vizure, parkovno zelenilo i parterno uređenje, te izrada parkovne opreme)
 • Nova kružna ruta oko Drugog jezera omogućuje povezivanje različitih odmorišnih čvorova, postojećih staza, multifunkcionalnih livada te stvaranje proširenja namijenjenog za edukaciju
 • Radove na poučno tematskoj šetnici
 • Biološko uređenje obale Drugog maksimirskog jezera
 • Postavljanje bioremedijacijskog otočića
 • Revitalizacija ihtiofaune Drugog maksimirskog jezera

Pri tome želimo naglasiti da će flora i fauna jezera biti  zbrinuta na način kako su to propisali nacionalni i EU propisi.

VRAĆAMO STARI ČIPKASTI MOST

 • Uređenje i revitalizaciju mosta i slapišta.
 • Postojeći drveni most rekonstruirati će se prema povijesnim izvorima.

KIOSCI

 • Projektom se postavljaju tri nove kućice – kiosci uz zapadnu i južnu obalu Prvog jezera s komunalnim priključcima.

PRISTANIŠTE

Radovi uključuju:

 • pristanište za čamce na mjestu na kojem je i prvotno pušteno u funkciju.
 • sanaciju betonske pokrovne kape i zida
 • izgradnja drvene palube kao produžetka pješačke staze prema 1. jezeru.

U nastavku je djelomični prikaz karte parka Maksimir na kojoj su ucrtana mjesta radova oko 1. i 2. maksimirskog jezera, a ljubičastom bojom su označeni putevi kojima posjetitelji mogu doći do ulaza u Zoološki vrt u ovisnosti s koje strane dolaze.

Zahvaljujemo Vam na razumijevanju i strpljenju.