Kontrola i uklanjanje stranih invazivnih vrsta jedna je od prioritetnih aktivnosti u zaštiti bioraznolikosti. JU Maksimir ove aktivnosti provodi na svim područjima kojima upravlja stoga smo ove godine u suradnji sa Zagrebačkim holdingom, Podružnicom Zrinjevac uklonili pajasen (Ailanthus altissima) kraj jedne od najljepših staza uz potok Bliznec – staze Paule i Većeslava Pavleka, u istočnom dijelu spomenika parkovne arhitekture, parka Maksimir.

Nakon uklanjanja strane invazivne vrste na tom su području zasađene mladice različitih vrsta javora i jasena te autohtonih voćkarica poput divlje trešnje i sremze.