Project Description

SVILANA

SVILANA

SVILANA (Z-0482/Nar. nov., 18/03)

Velika gospodarska građevina za koju nije poznat točan datum gradnje, ali je poznato da je 1853. godine već postojala. Pravocrtnog je tlocrta, dvostrešnog krovišta pokrivenog crijepom, visina prizemlja i visoki kat na čijem su južnom i sjevernom pročelju ugrađena dva vodoravna reda niskih, uskih prozora, pa se zgrada doima dvokatnom. Na zabatima su bili ugrađeni samo tavanski prozori, a kasnije je ugrađeno po šest prozora neprimjerenog oblika i veličine po cijelom zabatu. U središnjoj osi južnog pročelja su ulazna vrata, a pred njima je povišeni drveni trijem natkriven jednostrešnim krovićem. U unutrašnjosti su prostorije služile za čahure svilene bube. Danas se koristi kao skladište Agronomskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu.