Dragi posjetitelji, koncerti Zagrebačke filharmonije koji su se trebali održati 28. i 29.05. su nažalost otkazani radi nepredvidivog vremena. Sljedeći koncert kojemu se možemo veseliti je u nedjelju 31.05. u 11:00 sati na lokaciji iznenađenja.

Program:

Wolfgang Amadeus Mozart:
KVARTET u F-duru, K. 370
Izvode:
Vittoria Palumbo, oboa
Alina Gubajdulina, violina
Hiwote Tadesse, viola
Oliver Đorđević, violončelo
i
Johann Sebastian Bach:
BRANDENBURŠKI KONCERT br. 6 u B-duru, BWV 1051
Izvode:
Lucija Brnadić, viola
Aleksandar Jakopanec, viola
Miljenko Šajfar, violončelo
Jurica Mrčela, violončelo
Oliver Đorđević, violončelo
Antal Papp, kontrabas