U sjevernom dijelu parka Maksimir trenutno se izvode radovi obnove šuma na malim površinama prema projektu Šumarskog fakulteta i rješenju Gradskog zavoda za zaštitu spomenika kulture i prirode. Površine obuhvaćene ovim zahvatom nastale su uslijed vjetroloma, koji su zadnjih godina učestali, kako u Maksimiru tako i diljem Hrvatske. Radovi se izvode na četiri prostorno odvojene plohe ukupne površine od 1,73 ha, a obuhvaćaju uklanjanje stabala i korovske vegetacije, koja ometa razvoj buduće mlade šume. Isto tako, na površinama na kojima nema dovoljno prirodnog pomlatka, do sada je posađeno 1800 komada mladih stabala hrasta. Radove izvode Hrvatske šume, RJ Hortikultura.