U sjevernom dijelu parka Maksimir provoditi će se radovi na uklanjanju suhih stabala. Radovi će se provoditi prema elaboratu „Ispitivanje zdravstvenog stanja stabala korištenjem arborikulturnih instrumenata u sjevernom dijelu parka Maksimir i izrada elaborata s planom šumsko uzgojnih radova“ koji je izradio Šumarski fakultet. Stabla će se uklanjati slobodnim padom, upotrebom auto-ljestvi ili radom arborište. Radovi će izvoditi djelatnici Hrvatskih šuma, a početak radova je planiran za 19.05.2020. Molimo korisnike da obrate pažnju i koriste alternativne staze.