U sklopu projekta Gradski prozori u prirodu – unaprjeđenje urbane bioraznolikosti i razvoj zelene infrastrukture (Modernizacija II) Udruga Biom poziva na još jedan ciklus promatranja ptica u parku Maksimiru i na Savici. Promatranja ptica su otvorena za javnost i besplatna.

Javna ustanova – Maksimir i Udruga Biom partneri su na projektu koji će uključiti 18 edukativnih programa i 16 novo razvijenih interpretacijskih sadržaja koji su od velike važnosti za samu Javnu ustanovu – Maksimir. Ustanova upravlja zaštićenim područjima Grada Zagreba od kojih 18 spomenika parkovne arhitekture, 2 značajna krajobraza i pet područja ekološke mreže Natura 2000 koja imaju međunarodni značaj. Jedan od tih značajnih krajobraza je Značajni krajobraz Savica, koji ima veliku važnost u projektu Gradski prozori u prirodu i na kojem će se provoditi veliki dio promatranja ptica.

Značajni krajobraz Savica predstavlja kompleks močvarnih staništa s lijeve obale rijeke Save na području Grada Zagreba, koje je sa stanovišta zaštite prirode od velike lokalne te izražene regionalne i nacionalne važnosti. Savica je prirodni rukavac Save, nasipom odvojen od rijeke i dijelom zatrpan, ali još uvijek od iznimno velike vrijednosti za zaštitu prirode. Krajobrazne vrijednosti Savice jedinstvene su i značajne na razini Grada Zagreba. Područje je važno za gniježđenje, prehranu i zimovanje brojnih vrsta ptica. Tijekom kolovoza i rujna, za vrijeme selidbe, lastavice (Hirundo rustica) se okupljaju u velika jata koja noće u tršćacima. Na Savici se u jesen sakuplja nekoliko stotina, a ponekad i više od tisuću lastavica. Osim ptica, na Savici obitavaju i druge međunarodno zaštićene vrste poput vidre (Lutra lutra), barske kornjače (Emys orbicularis), a veliku vrijednost imaju i stare sastojine (šumarci) vrba i topola s pojedinim stablima izuzetnih dimenzija, punim duplja koje koriste šišmiši i ptice dupljašice.

Prvo promatranje iz ovog ciklusa je na Savici, ove subote,  15. kolovoza u 8 sati!

Okupljanje je u Miševečkoj ulici kod HEP toplinarstva u 8:00, a predviđeno trajanje je 2-3 sata.

Obzirom na novu epidemiološku situaciju, molimo sve da ponesu maskice, a BIOM će pripremiti dezinfekcijska sredstva. Sva oprema će biti dezinficirana i spremna.

Sva događanja promatranja ptica Udruga Biom objavljuje na svojoj web stranici (https://www.biom.hr/dogadanja/) i facebook stranici.

 

Termini promatranja ptica su:

15.8. Promatranje ptica na Savici

22.8. Promatranje ptica na Savici

5.9. Promatranje ptica na Savici

12.9. Promatranje ptica u Maksimiru

19.9. Promatranje ptica na Savici