Dokumentaciju za predmetni natječaj preuzmite na poveznicama niže:

Poziv za dostavu ponuda – stručno osposobljavanje djelatnika – 4.10.2019_

Prilog 1 – Ponudbeni list

Prilog 2 GRUPA_1_TROSKOVNIK_In_House seminari

Prilog 2 – GRUPA_2_TROSKOVNIK_AGENCIJSKE USLUGE PUTOVANJA

Prilog 3 – Izjava o upisu u Središnji registar za ugostiteljsku djelatnost i usluge u turizmu