Dokumentaciju za predmetni natječaj preuzmite na poveznicama niže:

Poziv-za-dostavu-ponuda-stručno-osposobljavanje-djelatnika-31.12..2019.

Prilog-1-Ponudbeni-list

Prilog-2-GRUPA_1_TROSKOVNIK_In_House-seminari

Prilog-2 – GRUPA 2_TROSKOVNIK_AGENCIJSKE-USLUGE-PUTOVANJA_

Prilog-3-Izjava-o-upisu-u-Središnji-registar-za-ugostiteljsku-djelatnost-i-usluge-u-turizmu