Dokumentaciju za predmetni poziv preuzmite na poveznicama niže:

Poziv za dostavu ponuda_upravna zgrada 1. faza

Tlocrt arhitektura

01_PG Maksimir_Troškovnik_upravna zgrada aneks

Odluka o odabiru