Dokumentaciju za predmetni poziv preuzmite na poveznicama niže:

POZIV ZA DOSTAVU PONUDA – Obnova Švicarske kuće – I. faza

Troškovnik švicarska kuća- I Faza-ARHIKON -2019