Dokumentaciju za predmetni poziv preuzmite na poveznicama niže:

Poziv za dostavu ponuda – Izrada projekta prilagodbe staza za osobe sa smanjenom pokretljivošću

 Projektni zadatak

Prilog 4 – GZZSKP – mišljenje i smjernice

Troškovnik

Obavijest o dopuni Poziva za dostavu ponuda za izradu projekta prilagodbe staza za osobe sa smanjenom pokretljivošću

Ponudbeni list_Prilog 3

UV – Odluka o odabiru