Dokumentaciju za predmetni poziv preuzmite na poveznicama niže:

Poziv za dostavu ponuda – Izrada, prilagodba i postavljanje kanti za odvojeno prikupljanje otpada i sabirnih mjesta

Prilog 1 – tehnički opis

prilog 4 – GZZSKP – dopuštenja

Troškovnik

Obavijest o izmjenama i dopunama Poziva za dostavu ponuda za Izradu, prilagodbu i postavljanje kanti za odvojeno prikupljanje otpada i sabirnih mjesta

Ponudbeni list_prilog 3

UV – Odluka o odabiru