Na koju vrstu zaštite se misli pod „ponuditelj je dužan osigurati sav potrebni materijal, uključujući i zaštitni materijal“?

Odgovor naručitelja: Pod „ponuditelj je dužan osigurati sav potreban materijal, uključujući i zaštitni materijal“ – ovo se odnosi na potrebni materijal za sadnju (ručni alati i sl.), a pod zaštitni materijal, odnosi se na HTZ opremu radnika (zaštitne rukavice, zaštitne kacige i sl.), a ne sadnica.

Je li zadovoljavaju tulijeve cijevi za sve sadnice ili su potrebni dodatni oblici zaštite (i koji)?

Odgovor naručitelja: Na ovo pitanje je odgovoreno pod ad.1., znači nije potrebna dodatna zaštita sadnica.

Vezano za datum početka i rok izvođenja:

Odgovor naručitelja: Početak radova nije 21.03. 2022., toga datuma je predmetna aktivnost sadnje što je i naznačeno u opisu predmeta nabave i podcrtano, međutim priprema samog terena za sadnju, čišćenje prostora (priprema prostora i tla za sadnju) uključujući i nisko raslinje koje bi smetalo prirodnom rastu i razvoju sadnica te iskopavanje rupa potrebnih za sadnju sadnica, započinje od dana potpisa ugovora i rok završetka izvršenja sveukupne predmetne nabave je 1 mjesec od početka izvršenja.