Javna ustanova – Maksimir prema elaboratu Šumarskog fakulteta i rješenju Gradskog zavoda za zaštitu spomenika kulture i prirode u sjevernom dijelu parka Maksimir obnavlja pet šumskih površina koje su stradale uslijed vjetroloma. 
Na četiri prostorno odvojene površine ukupne površine od 1,73 ha posađeno je 5000 komada mladih stabala hrasta.
U tijeku je obnova i pete površine. Radove izvode Hrvatske šume, RJ Hortikultura.