Javna ustanova – Maksimir objavljuje ponovljeni poziv za dostavu ponuda za obnova Paviljona Jeka.

Dokumentacija se nalazi u nastavku.

Odluka o odabiru – Obnova paviljona Jeka

Ponovljeni poziv na dostavu ponuda Obnova paviljona Jeka

Prilog 2. – Troškovnik – obnova Paviljona Jeka