Odluka o odabiru se nalazi u nastavku:

Odluka o odabiru