U sklopu višegodišnjeg praćenja stanja populacije strogo zaštićene vrste, barske kornjače (Emys orbicularis) na jezerima značajnog krajobraza Savica tim Javne ustanove Maksimir uz pomoć naših dragih suradnika iz ŠRD Pešćenica i ovog je vrućeg ljetnog dana obišao stanište kornjača. Nakon uspješnog hvatanja kornjača detektirano je 14 jedinki (5 mužjaka, 6 ženki i 3 mlade) na kojima su izvršena mjerenja i pregled te su nakon toga puštene natrag u jezero.