Poštovani posjetioci parka Maksimir,

ovih dana u parku Maksimir vrše se uzgojni radovi njege podmladnih ploha u šumskom dijelu Parka. Njega se vrši uklanjanjem korova, sječom nepoželjnog grmlja, invazivnih i agresivnih vrsta.

Radovi se obavljaju mehanički, ručnim alatom u prizemnom sloju podmladnih ploha kako bi potakli rast i razvoj mladih stabala na takvim površinama.

Radove izvode Hrvatske šume d.o.o., RJ Urbano šumarstvo, pod stručnim nadzorom Javne ustanove – Maksimir. Radovi će trajati oko 15 dana. Radujemo se i veselimo budućoj mladoj šumi na takvim plohama, a na obostranu korist svima.

Javna ustanova – Maksimir.